ripetitori_tv_rai_friuli
MARI TV ELETTRONICA     Porto Garibaldi (FE)

Ripetitori e canali TV RAI  analogici(per frequenze equivalenti vedi mený)
Friuli - Venezia Giulia

LOCALITA' RAI 1 canale RAI 2 canale RAI 3 canale
UD Ampezzo H v 21 v 44 v
PN Andreis G o 26 o -
UD Avasinis G o 24 o -
UD Cave del Predil B o 28 o -
UD Cesclans E o 26 o 58 o
PN Cimolais E v 33 o 46 o
PN Claut Pinedo B o 23 o 43 o
UD Colle di Ul D o 28 o 43 o
UD Erbezzo A o 33 v -
UD Faidona E v 28 8 -
PN Faviz B o 30 o -
PN Forcella di Giais H v 37 o 53 o
UD Forni Avoltri H o-v 31 o 45 o
UD Forni di Sopra E o 29 o 25 o
UD  Forni di Sotto G o 31 o 35 o
PN Frisanco H v 37 o 45 o
GO Gorizia B v 24 v 55 v
UD Grimacco E v 24 o 37 o
UD Lovea E v 31 v -
UD Lusevera H o 37 v 35 v
UD Moggio Udinese G o 33 o-v 36 o
PN Monte Pala H o 35 o -
UD Monte Priesing F o 26 o 55 o
UD Monte Purgessimo G v 30 v 43 v
UD MONTE SANTO DI LUSSARI E o 33 o 40 o
UD Monte Staulizze H1 o-v 23 o 46 o
UD Monte Tenchia G o 37 o-v 31 o
UD  Ovaro D v 26 o 56 o
UD Paularo F v 44 o -
UD Platischis H1 V 24 o -
PN Polcenigo E v 33 v 40 v
UD Pontebba B o 25 o 44 o
PN Pordenone Castaldia - - 44 o
UD Prepotto H v 33 v -
UD Pulfero H o 28 o -
UD Ravascletto E o 33 o-v 40 o-v
UD  Raveo F v 23 o 26 o
UD Resiutta D v 29 o -
UD Rio di Paularo F v 44 o -
UD Savogna H o 23 v -
UD Somplago H v 25 v -
UD Stupizza E o 24 o UD
UD Taipana E v 30 o -
UD Tarvisio 46 o 22 v 52 v
UD Timau D v 23 o -
UD TOLMEZZO B o 35 o-v 52 o-v
UT TopolÚ 55 o 57 o 63 o
UD Tramonti di Mezzo G o 26 o -
UD Treppo Carnico H1 o 30 o -
TS TRIESTE G o  31 o 44 o
TS Trieste Bovedo F v 22 v -
TS Trieste Muggia  A v  35 v 28 v 48 v
UD UDINE F o 22 o 47 o
UD Venzone H o 34 v 38 v
UD Villa Santina G v 29 o 40 o

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mari Tv Elettronica - www.MariTV.net

Home

eXTReMe Tracker